วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (AIO) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก (สายทางเข้าภูถนน) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 275 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร พื้นที่หมู่ที่ 13 บ้านศรีสะอาด ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก (สายทางรอบที่บ่อขยะ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 275 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านนาดอกคำ ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก (สายทางลัดบ่อขยะ) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 275 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร พื้นที่หมู่ที่ 15 บ้านเขาแก้วพัฒนา ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุก (สายพะเนียงแล้งตอนกลาง) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเตย ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นหมู่ที่ 14 (สายขางลำห้วยพะเนียงแล้ง) บ้านโนนตะวัน ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 294.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงวัสดุไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 294.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 (สายทางเข้านาโคก ม.16) พื้นที่หมู่ที่ 16 บ้านหนองเป็ดก่า ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง