วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2563
ซื้อกระดาษ A4 ประจำสำนักปลัด จำนวน ๖๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อสารเคมีพ่นหมอกควันและทรายอะเบท ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยULV ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำ ส่วนสำนักปลัด ไฮดีเซลและแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
ซื้อยางมะตอย (แอสฟัสต์) 20 กก. Superman โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
ซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้า รุ่น AFS110MSFL(TH) Wave110i (เวฟ110 ไอ ล้อชี่ลวด สตาร์ทมือ ดิสก์เบรกหน้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารเย็นเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่แขกผู้มีเกียรติ และจัดหากระทงสำหรับแขกผู้มีเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่สำหรับลอยกระทง,แข่งเรือ,มวยทะเลและบริเวณภายในงาน จัดทำกระทงโชว์และพิธีเปิด ในโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง