วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวโรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ (เทศบาล 1) ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 4.00 เมตร จำนวน 1 หลัง พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเตย ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 14-30 มิถุนายน 2564 และ วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้ออลูซิ้งค์ยาว 2.75 เมตร และสังกะสี-ขาว 8 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำถุงยังชีพพร้อมทั้งอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ครั้งที่ 2/ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระเช้า ส่วนกองช่าง ทะเบียน 81-7558 เลย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อเทียนพรรษา และสังฆทานสำหรับใช้ในโครงการวันเข้าพรรษาเทศบาลตำบลนาดอกคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
คอนกรีต 1.2.4 ผสมเสร็จและเหล็กวายเมน 50 ตรม.
19  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร โดยลงหินคลุก สายห้วยโซ่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 255.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80 - 9515 เลย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน/ละอองฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง