วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ การบริหารงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อผ้าคุมเตนท์ขนาด 4.00x8.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (งานบริหารทั่วไป อพ.สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (งานกิจการสภาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (งานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ (เทศบาล ๑) เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก
9  พ.ย. 2564
ซื้อไฮดีเซล/แก็สโซฮอล์ 91 กองช่าง (ประจำเดือนตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง