วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2563
จ้างเหมารื้อถอนอาคารสำนักงาน พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถตู้เพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อของขวัญ,ของรางวัล และอุปกรณ์สำหรับเกมส์เสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกองช่าง ทะเบียน 9330 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำสำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับประมวลผล (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถกระเช้า ส่วนกองช่าง หมายเลขทะเบียน 81 - 7558 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะ ส่วนสำนักปลัด ไฮดีเซลและแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร TK-439 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง