วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2566
จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำประปา (แบบบาดาล) ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านห้วยตาด ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ติดตั้งแผ่นโซลาเชลล์ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร จำนวน 10 แผ่น พร้อมเครื่องสูบน้ำ แบบบาดาล (Submersible) ขนาดไม่ต่ำกว่า 2.00 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำประปา (แบบบาดาล) ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สันติธรรม ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ติดตั้งแผ่นโซลาเชลล์ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร จำนวน 10 แผ่น พร้อมเครื่องสูบน้ำ แบบบาดาล (Submersible) ขนาดไม่ต่ำกว่า 2.00 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงในขบวนแห่และกองอำนวยการในวันจุดบั้งไฟ โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดสถานที่และห้างร้านจุดบั้งไฟ โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมาชุดการแสดงและเครื่องแต่งกายนางรำ โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 (ขบวนที่ 1) หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมาชุดการแสดงและเครื่องแต่งกายนางรำ โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 (ขบวนที่ 2) หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 11,หมู่ที่ 13และหมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมาทำบั้งไฟหมื่น โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมารถและตกแต่งรถแห่บั้งไฟ โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมาวงดนตรีพื้นบ้านโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านห้วยเตย ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ติดตั้งเสาไฟฟ้าขนาด 8.00 เมตร จำนวน 4 ต้น พร้อมเดินสายไฟฟ้าระยะ 200.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง