เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
 
  โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560
      

15 พ.ย 60 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ทต.นาดอกคำและจิตอาสา ร่วมใจปลูกต้นไม้ โครงการวันรักต...

  มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบั...
      

นายกเทศมนตรีฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาดอกคำ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ได...

  น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก...
      

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน สมาชิกสภาฯและเจ้าหน้าที่ทต.นาดอกคำทุกท่าน ร่วมกันเคารพธงชาติ เวลา 08....

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 


 
การแข่งขันชกมวยทะเล งานประเพณีลอยกระทง ทต.นาดอกคำ ประจำปี 2560
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560